Voor al uw tekstverwerking en redactie in Nederlands, Engels en Duits.

Kent u dat ook? U moet iets schrijven, een tekst voor een folder, een wervingscampagne, een inleiding voor een vergadering of een werkelijk pakkende uitnodiging voor een bijeenkomst. Misschien is u zelfs gevraagd om een artikel te schrijven voor een publicatie. U heeft de kennis, u weet wat u wilt overbrengen...maar als u achter een bureau gaat zitten blijven papier of beeldscherm leeg. Dan is het tijd om hulp te zoeken. Pennenwerk kan u helpen bij het vormgeven van uw tekst, door hints te geven bij het schrijven, of door, op uw aanwijzingen, de tekst zelf te schrijven en vervolgens aan uw wensen aan te passen. Met onze hulp hoeft de aanblik van uw bureau u niet meer moedeloos te maken, die tekst komt er en op tijd. Ook als u hem in het Engels of Duits wilt hebben, kunnen wij uw bedoelingen glashelder duidelijk maken voor de lezer of toehoorder. Ook vertalen wij zakelijke documenten vanuit het Engels of Duits naar het Nederlands, met indien nodig aanpassing naar Nederlandse begrippen voor bijvoorbeeld juridische of technische termen. Daarnaast bieden wij voor (internationale) vergaderingen ook een notuleerservice, waarbij u de keus heeft tussen uitgebreide notulen of een meer beperkte verslaglegging of actielijst. Zo krijgt u voor alle gelegenheden de juiste tekst in handen.

Schrijven

U wilt een tekst hebben voor een bepaald doel, maar u weet niet waar u moet beginnen. Dan levert u ons de informatie die u wilt overbrengen in de vorm waarin u hem heeft. Wij schrijven de tekst voor u en leggen die vervolgens aan u voor ter goedkeuring. Dit doen we tot u er helemaal tevreden over bent en de tekst precies uw bedoelingen weergeeft en bovendien de juiste indruk maakt om de lezers of toehoorders die u wilt bereiken.

Redigeren

U heeft al een tekst, waar u misschien niet helemaal zeker over bent. Wij kijken hem na en doen vervolgens suggesties hoe hij misschien beter zou kunnen. Eventuele taalfouten (en ja, we maken ze allemaal) worden eruit gehaald en waar de formulering uw bedoelingen niet helemaal goed duidelijk maakt, doen wij voorstellen om dit te verbeteren. Ook hier geldt dat u de volledige controle over het eindresultaat houdt.

Notuleren

U heeft een vergadering en daarvan wilt u betrouwbare notulen. Wij maken deze aan de hand van aantekeningen en een geluidsopname. Indien gewenst in verschillende talen. Daarbij houden we ook rekening met taalverschillen in begripsvorming. Waar een letterlijke vertaling verwarring schept, proberen we een vergelijkbare uitdrukking in de doeltaal te gebruiken. Zo zijn de notulen voor iedereen glashelder.